Pakketilbud

Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales på en gang.

Beløbet kan deles i to mod en merudgift

Ekstra kørelektioner udover de som pakken indeholder, aftales og afregnes med din kørelærer, til den til enhver tid gældende kørelektions pris.

Løssalg

Hele beløbet betales ved bestillingen.

Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Skyum & Andersen, efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:

De ydelser der er blevet brugt, modregnes det indbetalte beløb til listepriser, evt. difference refunderes.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Skyum & Andersen inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Aflysning af kørelektioner

Aflysning af en kørelektion skal ske senest dagen før lektionen finder sted, inden kl. 12:00. Weekend og mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal afregnes. Har du ikke din lektionsplan med eller er du påvirket af spiritus eller stoffer vil du blive nægtet kørsel. Kørelektionen SKAL da afregnes med din kørelærer.

Manøvrebane:  Aflysning

Aflysning kan ske op til 4 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, møder uden lektionsplan eller undlader at møde op, skal du betale igen! – se prisen under løssalg).

Glatbane kursus: Aflysning

Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, møder uden lektionsplan eller undlader at møde op, skal du betale igen! – se prisen under løssalg).

Du skal have gennemført lektion 8 i teori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget lektion 8 i teori, eller der mangler underskrifter i din lektionsplan, vil du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer ny bestilling samt ny betaling af glatbanen, se priser under løssalg på hjemmesiden.

Dit ansvar – mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter – manglende underskrifter

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive myndigheder samt under alt undervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfulde eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder ny bestilling og dermed ny betaling jf. prislisten (se under løssalg på hjemmesiden).

Pauseregler

I forbindelse med corona er pausereglerne suspenderet, hold dig opdateret på færdselsstyrelsens hjemmeside.

Generelt er det ikke tilladt at holde pause i mere end 3 måneder.

Pauseregler jf. lovgivningen skal til enhver tid overholdes. Det er elevens eget ansvar at holde sig opdateret med eventuelle ændringer i loven. Overtrædes gældende regler for pause, vil det typisk medføre at forløbet skal tages forfra. Dette kræver betaling af et nyt forløb.